РУС БЕЛ ENG

Методическая работа в учреждении

ПЛАН РАБОТЫ МЕТАДЫЧНАГА КАБІНЕТА

 

         Мэта: забеспячэнне неперарыўнага і мэтанакіраванага прафесійнага развіцця педагагічных работнікаў у адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі.

         Задачы:

         удасканаленне вучэбна-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу;

         удасканаленне зместу адукацыйных паслуг;

         інтэнсіфікацыя вучэбнага працэсу на аснове актыўнага выкарыстання інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і электронных сродкаў навучання, мадэрнізацыі матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння вучэбнага працэсу;

         садзейнічанне развіццю асобасных творчых здольнасцей адораных вучняў у межах навукова-даследчай і пошукавай дзейнасці, алімпіядным руху шляхам стымулявання творчай ініцыятывы педагогаў;

         правядзенне маніторынгу і дыягностыкі метадычнай работы педагогаў, выпрацоўка аптымальных рашэнняў па павышэнні яе эфектыўнасці.

 

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАКІРУНКІ ДЗЕЙНАСЦІ МЕТАДЫЧНАГА КАБІНЕТА:

         інфармаванне педагагічных работнікаў аб дасягненнях педагагічнай і псіхалагічнай навукі і практыкі;

         аказанне метадычнай дапамогі ў якасным ажыццяўленні адукацыйнай дзейнасці, у стварэнні вучэбна-метадычных матэрыялаў, у састаўленні вучэбнай і планіруючай дакументацыі, падрыхтоўцы дакладаў і выступленняў на нарады, педагагічныя саветы, канферэнцыі, конкурсы і г.д.;

         вывучэнне і ўкараненне перадавога вопыту навукова-метаычнай работы, эксперыментальнай дзейнасці педагогаў праз метадычныя выставы, прэзентацыі, семінары;

         накапленне і сістэматызацыя нарматыўнай прававой, вучэбна-праграмнай і метадычнай дакументацыі, навукова-метадычнай літаратуры, лепшых метадычных распрацовак, рэкамендаваных да распаўсюджвання;

         павышэнне прафесійнай кваліфікацыі і метадычнага майстэрства педагагічнага калектыва ўстановы адукацыі.

 

№ п/п

Накірунак дзейнасці

Тэрмін выканання

Адказныя

 

І. Арганізацыйна-метадычная дзейнасць

 

,1.1.

Разгляд і зацвярджэнне плана работы метадычнага кабінета

Жнівень

Намеснікі дырэктара

1.2.

Разгляд і зацвярджэнне плана работы метадычнага савета ўстановы адукацыі

Жнівень

Намеснікі дырэктара,

кіраўнікі МА

1.3.

Арганізацыя і правядзенне пасяджэнняў прадметных метадычных аб’яднанняў, творчай і праблемнай груп, Школы маладога педагога

Па плане работы

Намеснікі дырэктара, кіраўнікі МА, творчай і праблемнай груп

1.4.

Арганізацыя і правядзенне інструктыўна-метадычных нарад з кіраўнікамі МА

1 раз у чвэрць

Намеснікі дырэктара

1.5.

Афармленне заявак на вучэбна-праграмную дакументацыю, вучэбную, вучэбна-метадычную, навуковую літаратуру і падпіскі на перыядычныя выданні, іх набыццё

На працягу года

Намеснікі дырэктара

1.6.

Падбор матэрыялаў да правядзення педагагічных саветаў, пасяджэнняў прадметных МА, семінараў, канферэнцый

На працягу года

Намеснікі дырэктара

1.7.

Папаўненне метадычных папак згодна паступленню нарматыўнай прававой дакументацыі

На працягу года

Намеснікі дырэктара

1.8.

 

Абнаўленне стэндавых матэрыялаў

На працягу года

Намеснікі дырэктара

ІІ. УДАСКАНАЛЕННЕ НЕПЕРАРЫЎНАЙ АДУКАЦЫІ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ

 

2.1.

Разгляд і зацвярджэнне плана павышэння кваліфікацыі педагогаў нанавучальны год

Верасень, студзень

Намеснікі дырэктара

2.2.

Арганізацыя і правядзенне паседжанняў атэстацыйнай камісіі

Па плане работы атэстацыйнай камісіі

Члены атэстацыйнай камісіі

2.3.

Абагульненне і прапаганда прадуктыўнага вопыту педагогаў, творчай і пралемнай груп

На працягу года

Намеснікі дырэктара, кіраўнікі творчай, праблемнай груп

2.4.

Інфармаванне педагогаў аб умовах і тэрмінах правядзення пасяджэнняў прадметных метадычных аб’яднанняў, педагагічных саветаў, нарад, конкурсаў, фестываляў, аглядаў, канферэнцый, семінараў

На працягу года

Намеснікі дырэктара

2.5.

Узаеманаведванне вучэбных заняткаў, пазакласных мерапрыемстваў

На працягу года

Намеснікі дырэктара

2.6.

Аказанне метадычнай дапамогі пры падрыхтоўцы дакументаў педагогам падчас атэстацыі

На працягу года

Намеснікі дырэктара

2.7.

Экспертыза практычнай дзейнасці педагогаў падчас правядзення адкрытых вучэбных заняткаў, пазакласных мерапрыемстваў

На працягу года

Намеснікі дырэктара

ІІІ. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

3.1.

Вывучэнне нарматыўных прававых актаў, інструкцый, рэкамендацый Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

На працягу года

Намеснікі дырэктара

3.2.

Карэкціроўка нарматыўнай прававой дакументацыі

На працягу года

Намеснікі дырэктара

3.3.

Метадычынае суправаджэнне ўдзелу педагогаў і вучняў у раённых, абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, алімпіядах, праектах (у тым ліку дыстанцыйных)

На працягу года

Намеснікі дырэктара

3.4.

Наведванне вучэбных заняткаў з мэтай дыягностыкі цяжкасцей і аказанні метадычнай дапамогі педагогам

На працягу года

Намеснікі дырэктара

3.5.

 

Аналіз работы метадычнага савета ўстановы адукацыі, прадметных МА, творчай, праблемнай груп, Школы маладога педагога

Май-чэрвень

Намеснікі дырэктара, кіраўнікі МА

3.6.

Аналіз метадычнай работы ўстановы адукацыі за навучальны год

Чэрвень

Намеснікі дырэктара

3.7.

Работа па накапленні практычнага матэрыялу аб выкарыстанні эфектыўных педагагічных тэхналогій

На працягу года

Намеснікі дырэктара

3.8.

Забеспячэнне інфармацыйна-метадычнага суправаджэння правядзення псіхолага-педагагічных семінараў, метадычных семінараў, прадметных тыдняў

На працягу года

Намеснікі дырэктара

 

ІV. КАНСУЛЬТАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

 

4.1.

Правядзенне групавой і індывідуальнай кансультацыйнай работы для педагогаў (складанне перспектыўнага, каляндарна-тэматычнага планавання і г.д.)

На працягу года

Намеснікі дырэктара

4.2.

 

Правядзенне групавой і індывідуальнай кансультацыйнай работы для педагогаў па пытаннях атэстацыі

На працягу года

Атэстацыйная камісія

4.3.

Метадычная вучоба педагогаў пры выяўленні педагагічных цяжкасцей

На працягу года

Намеснікі дырэктара

V. ПАПАЎНЕННЕ ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАГА ФОНДУ

5.1.

Абнаўленне інфармацыі ў рубрыках “Метадычная дзейнасць”, “Метадычны кабінет” на сайце ўстановы адукацыі

На працягу года

Намеснікі дырэктара, Праўлуцкая Г.Л.

5.2.

Падрыхтоўка камп’ютарных прэзентацый, іншых электронных матэрыялаў па вучэбных прадметах

На працягу года

Педагогі

5.3.

Папаўненне базы электронных сродкаў навучання

На працягу года

Намеснікі дырэктара, педагогі, Праўлуцкая Г.Л.

5.4.

Стварэнне інфармацыйных буклетаў па метадычных пытаннях

На працягу года

Намеснікі дырэктара

 

        

Метадычныя рэкамендацыі для педагогаў па прымяненні сучасных адукацыйных тэхналогій

 

 

 

Метадычныя рэкамендацыі для педагогаў па прымяненні сучасных адукацыйных тэхналогій

                                                                 

 

 Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. Педагогика должна дать направление этим случайностям. В. Ф. Одоевский В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же означает сам термин «технология».

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. Основные требования (критерии) педагогической технологии:

 • Концептуальность
 • Системность
 • Управляемость
 • Эффективность
 • Воспроизводимость.

 Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально- педагогическое обоснование достижения образовательных целей. Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: - логикой процесса, - взаимосвязью его частей, - целостностью. Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. Эффективность – современные педагогические технологии, существ ующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.

Структура образовательной технологии     Структура образовательной технологии состоит из трех частей: • Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого- педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. • Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала. • Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса. Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям. Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных технологий.

К числу современных образовательных технологий можно отнести: • здоровьесберегающие технологии;

 • технологии проектной деятельности
 • технология исследовательской деятельности
 • информационно-коммуникационные технологии;
 • личностно-ориентированные технологии;
 • технология портфолио дошкольника и воспитателя
 • игровая технология
 • технология «ТРИЗ» и др.
 1. Здоровьесберегающие технологии Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: ✓ от типа дошкольного учреждения, ✓ от продолжительности пребывания в нем детей, ✓ от программы, по которой работают педагоги, ✓ конкретных условий ДОУ, ✓ профессиональной компетентности педагога, ✓ показателей здоровья детей. Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной сенсорно- развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.

 

 1. Технологии проектной деятельности Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. Классификация учебных проектов: ➢ «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); ➢ «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью; ➢ «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; ➢ «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. Типы проектов: 1. по доминирующему методу: • исследовательские, • информационные, • творческие, • игровые, • приключенческие, • практико-ориентированные. 2. по характеру содержания: • включают ребенка и его семью, • ребенка и природу, • ребенка и рукотворный мир, • ребенка, общество и его культурные ценности. 3. по характеру участия ребенка в проекте: • заказчик, • эксперт, • исполнитель, • участник от зарождения идеи до получения результата. 4. по характеру контактов: • осуществляется внутри одной возрастной группы, • в контакте с другой возрастной группой, • внутри ДОУ, • в контакте с семьей, • учреждениями культуры, • общественными организациями (открытый проект). 5. по количеству участников: • индивидуальный, • парный, • групповой, • фронтальный. 6. по продолжительности: • краткосрочный, • средней продолжительности, • долгосрочный.

 

 1. Технология исследовательской деятельности Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: - эвристические беседы; - постановка и решение вопросов проблемного характера; - наблюдения; - моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); - опыты; - фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; - «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; - подражание голосам и звукам природы; - использование художественного слова; - дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; - трудовые поручения, действия. Содержание познавательно-исследовательской деятельности 1. Опыты (экспериментирование) v Состояние и превращение вещества. v Движение воздуха, воды. v Свойства почвы и минералов. v Условия жизни растений. 2. Коллекционирование (классификационная работа) v Виды растений. v Виды животных. v Виды строительных сооружений. v Виды транспорта. v Виды профессий. 3. Путешествие по карте v Стороны света. v Рельефы местности. v Природные ландшафты и их обитатели. v Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 4. Путешествие по «реке времени» v Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет — пирамиды). v История жилища и благоустройства.

 

 1. Информационно-коммуникационные технологии Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: ➢ идти в ногу со временем, ➢ стать для ребенка проводником в мир новых технологий, ➢ наставником в выборе компьютерных программ, ➢ сформировать основы информационной культуры его личности, ➢ повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте информатизации. Требования к компьютерным программам ДОУ: • Исследовательский характер • Легкость для самостоятельных занятий детей • Развитие широкого спектра навыков и представлений • Возрастное соответствие • Занимательность. Классификация программ: • Развитие воображения, мышления, памяти • Говорящие словари иностранных языков • Простейшие графические редакторы • Игры-путешествия • Обучение чтению, математике • Использование мультимедийных презентаций Преимущества компьютера: • предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; • несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; • движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; • обладает стимулом познавательной активности детей; • предоставляет возможность индивидуализации обучения; • в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе; • позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: • Недостаточная методическая подготовленность педагога • Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях • Бесплановость, случайность применения ИКТ • Перегруженность занятия демонстрацией . ИКТ в работе современного педагога: v Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). v Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. v Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. v Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. v Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.

 

 1. Личностно - ориентированная технология Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало времени. В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются: • гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психологотерапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях, где имеются комнаты психологической разгрузки - это мягкая мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий. Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты долечивания (после болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети могут выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны. • Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. Таким подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», «Из детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательнообразовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: • постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на достижение результата; • подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; • оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей; • заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.

 

 1. Технология портфолио дошкольника Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Существует ряд функций портфолио: ✓ диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени), ✓ содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), ✓ рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией. Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника. Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. ИЛИ Раздел 1 «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши «Полюбуйтесь на меня», куда последовательно вклеиваются портреты ребенка, сделанные в разные годы в дни его рождения, и «Обо мне», где содержится информация о времени и месте рождения ребенка, о значении имени ребенка, о дате празднования его именин, небольшой рассказ родителей, почему было выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация о знаменитых тезках и известных однофамильцах, персональная информация ребенка (знак зодиака, гороскопы, талисманы и др.). Раздел 2 «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается информация о росте ребенка с первого года жизни, и «Мои достижения за год», где указывается, на сколько сантиметров вырос ребенок, чему научился за прошедший год, например считать до пяти, кувыркаться и др. Раздел 3 «Моя семья». В содержание этого раздела включаются краткие рассказы о членах семьи (кроме личных данных, можно упомянуть профессию, черты характера, любимые занятия, особенности совместного времяпрепровождения с членами семьи). Раздел 4 «Чем могу — помогу» содержит фотографии ребенка, на которых он изображен за выполнением домашней работы. Раздел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие творческие работы ребенка по экскурсиям, познавательным прогулкам. Раздел 6 «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе размещаются детские работы (рисунки, сказки, стихи, фотографии с утренников, записи стихотворений, которые ребенок рассказывал на утреннике и др.) Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его семье 7. Технология «Портфолио педагога» Современное образование нуждается в новом типе педагога: ➢ творчески думающим, ➢ владеющим современными технологиями образования, ➢ приемами психолого-педагогической диагностики, ➢ способами самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной практической деятельности, ➢ умением прогнозировать свой конечный результат. У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Таким досье может стать портфолио педагога. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы педагога. Для создания комплексного портфолио целесообразно ввести следующие разделы: Раздел 1 «Общие сведения о педагоге» ✓ Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального личностного развития педагога (фамилия, имя, отчество, год рождения); ✓ образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по диплому); ✓ трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном образовательном учреждении; ✓ повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, проблематика курсов); ✓ копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней; ✓ наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма; ✓ дипломы различных конкурсов; ✓ другие документы по усмотрению педагога. Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности». Содержание данного раздела формирует представление о динамике результатов деятельности педагога за определенный период. В раздел могут быть включены: ✓ материалы с результатами освоения детьми реализуемой программы; ✓ материалы, характеризующие уровень развития представлений и умений детей, уровень развития личностных качеств; ✓ сравнительный анализ деятельности педагога за три года на основании результатов педагогической диагностики, результатов участия воспитанников в различных конкурсах и олимпиадах; ✓ анализ результатов обучения воспитанников в первом классе и др. Раздел 3 «Научно-методическая деятельность» В содержание данного раздела помещаются материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога. Это могут быть: ✓ материалы, в которых описываются технологии, используемые педагогом в деятельности с детьми, обосновывается их выбор; ✓ материалы, характеризующие работу в методическом объединении, творческой группе; ✓ материалы, подтверждающие участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах; ✓ в неделях педмастерства; ✓ в проведении семинаров, «круглых столов», мастер-классов; ✓ авторские программы, методические разработки; ✓ творческие отчеты, рефераты, доклады, статьи и другие документы. Раздел 4 «Предметно-развивающая среда» Содержит информацию об организации предметно-развивающей среды в группах и кабинетах: ✓ планы по организации предметно-развивающей среды; ✓ эскизы, фотографии и т. д. Раздел 5 «Работа с родителями» Содержит информацию о работе с родителями воспитанников (планы работы; сценарии мероприятий и др.). Таким образом, портфолио позволит самому педагогу проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, достижения, обеспечит мониторинг его профессионального роста.

 

 1. Игровая технология Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: • игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; • группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; • группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; • группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей.

 

 1. Технология «ТРИЗ» ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером. Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если педагог недостаточно освоил ТРИЗ- технологию. Разработана схема с применением метода выявления противоречий: ✓ Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств качества какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей. ✓ Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств предмета или явления в целом. ✓ Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, следует переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие ассоциации. Зачастую, педагог уже проводит «тризовские» занятия, даже не подозревая об этом. Ведь, именно, раскрепощенность мышления и способность идти до конца в решении поставленной задачи – суть творческой педагогики. Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Человек не может по- настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. ( Чарльз Диккенс)
свернуть