РУС БЕЛ ENG

Ученикам

ПАЛАЖЭННЕ

аб вучнёўскім савеце дзяржаўнай установы адукацыі “Варнянская сярэдняя школа”

 

ГЛАВА 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 1. Дадзенае Палажэнне вызначае кампетэнцыю, склад і арганізацыю дзейнасці вучнёўскага савета дзяржаўнай установы адукацыі “Варнянская сярэдняя школа” (далей – савет).
 2. Савет з’яўляецца органам самакіравання ўстановы адукацыі.
 3. Кожны навучэнец мае права абіраць і быць абраным у Савет у адпаведнасці з гэтым Палажэннем. Навучэнцы, якія маюць дысцыплінарнае спагнанне не маюць права быць абранымі ў Савет.
 4. Савет ствараецца ў мэтах рэалізацыі правоў навучэнцаў на ўдзел у вырашэнні найважнейшых пытанняў ва ўсіх сферах жыццядзейнасці ўстановы адукацыі, фарміравання адказнай грамадзянскай пазіцыі, развіцця грамадскай актыўнасці, падтрымкі і рэалізацыі сацыяльна значных ініцыятыў.
 5. Савет ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, гэтым Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства і статутам установы адукацыі.
 6. Дзейнасць Савета грунтуецца на прынцыпах законнасці, галоснасці, добраахвотнасці, раўнапраўя і выбарнасці.
 7. Савет узаемадзейнічае з кіраўніком установы адукацыі і іншымі органамі самакіравання ўстановы адукацыі па пытаннях функцыянавання і развіцця ўстановы адукацыі. Прадстаўнік Савета можа ўдзельнічаць у рабоце іншых органаў самакіравання.

 

ГЛАВА 2

кампетэнцыя і склад Савета

 1. Да кампетэнцыі Савета адносіцца:

8.1. удасканаленне дзейнасці органаў самакіравання навучэнцаў ва ўстанове адукацыі;

8.2. удзел у распрацоўцы і рэалізацыі мерапрыемстваў па павышэнні якасці адукацыйнага працэсу, павышэнні грамадзянскай і сацыяльнай актыўнасці навучэнцаў;

8.3. забеспячэнне магчымасці абароны законных правоў і інтарэсаў навучэнцаў ва ўсіх сферах жыццядзейнасці;

8.4. фарміраванне грамадзянскіх і патрыятычных якасцей асобы навучэнцаў, іх актыўнай грамадзянскай пазіцыі;

8.5. арганізацыя ўдзелу навучэнцаў у грамадска-палітычных мерапрыемствах, якія праводзяцца ў Рэспубліцы Беларусь;

8.6. садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні адукацыйных, спартыўных, спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных і іншых мерапрыемстваў;

8.7. садзейнічанне ў вырашэнні адукацыйных, сацыяльна-бытавых і іншых пытанняў, якія закранаюць інтарэсы навучэнцаў;

8.8. удзел у разглядзе заяў і скаргаў навучэнцаў;

8.9. садзейнічанне ў арганізацыі заахвочвання навучэнцаў за поспехі ў вучэбнай, грамадскай, навуковай і эксперыментальнай дзейнасці, удзел у адукацыйных, спартыўна-масавых і іншых мерапрыемствах;

8.10. садзейнічанне ў рэалізацыі грамадска значных моладзевых ініцыятыў;

8.11. удзел у рабоце па выкананні навучэнцамі правілаў унутранага распарадку ўстановы адукацыі;

8.12. разгляд іншых пытанняў, аднесеных да кампетэнцыі Савета актамі заканадаўства і статутам установы адукацыі.

 1. Савет складаецца з Старшыні Савета, намесніка старшыні, сакратара і членаў савета, якія прымаюць удзел у яго працы на грамадскіх пачатках. 10. Склад Савета выбіраецца: ва ўстанове адукацыі на агульным сходзе (канферэнцыі) навучэнцаў адкрытым галасаваннем;
 2. У склад савета могуць уваходзіць кіраўнікі грамадскіх аб’яднанняў установы адукацыі (іх першасных арганізацый) з іх згоды.
 3. Агульная колькасць членаў Савета вызначаецца статутам установы адукацыі.
 4. Персанальны і колькасны склад Савета вызначаецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі.
 5. Старшыня савета, намеснік старшыні і сакратар абіраюцца на першым пасля фарміравання савета пасяджэнні простай большасцю галасоў прысутных членаў (не менш за 2/3 ад агульнай колькасці).
 6. Тэрмін паўнамоцтваў Савета вызначаецца статутам установы адукацыі і складае не больш за два гады.
 7. Рэгламент работы Савета вызначаецца установай адукацыі.

 

ГЛАВА 3

арганізацыя дзейнасці Савета

 1. Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю савета ажыццяўляе Старшыня, які выбіраецца адкрытым галасаваннем з ліку членаў Савета тэрмінам на адзін год і не больш чым на два тэрміны запар.
 2. Старшыня савета:
 • арганізуе работу савета;
 • зацвярджае план і рэгламент работы Савета;
 • зацвярджае парадак пасяджэння Савета;
 • вядзе пасяджэнні Савета;
 • прадстаўляе інтарэсы навучэнцаў у межах сваёй кампетэнцыі;
 • ставіць на галасаванне ў парадку паступлення прапановы членаў Савета; арганізуе галасаванне і падлік галасоў;
 • кантралюе выкананне рашэнняў і даручэнняў савета;
 • удзельнічае ў рабоце іншых органаў самакіравання ўстановы адукацыі пры разглядзе пытанняў, якія ўваходзяць у кампетэнцыю савета;
 • вырашае іншыя пытанні арганізацыі дзейнасці Савета ў адпаведнасці з заканадаўствам і статутам установы адукацыі.
 1. Намеснік старшыні савета:
 • выконвае функцыі старшыні савета ў выпадку яго адсутнасці;
 • забяспечвае падрыхтоўку матэрыялаў, неабходных для вядзення пасяджэння Савета.
 1. Бягучую дзейнасць Савета забяспечвае сакратар Савета, які абіраецца з ліку членаў савета па выніках адкрытага галасавання членаў савета на першым пасяджэнні Савета.
 2. Сакратар Савета:
 • складае парадак дня пасяджэння Савета;
 • паведамляе членаў Савета пра дату, час, месца правядзення і парадак дня пасяджэння Савета;
 • рыхтуе матэрыялы, неабходныя для вядзення пасяджэння Савета; афармляе пратаколы пасяджэнняў і рэкамендацыі Савета, вядзе справаводства;
 • забяспечвае рассылку рашэнняў савета і іншых матэрыялаў, неабходных для працы савета;
 • дае інфармацыю аб выкананні рашэнняў і даручэнняў савета старшыні савета.
 1. Члены савета:
 • удзельнічаюць у пасяджэннях Савета, іншых мерапрыемствах, якія праводзяцца саветам;
 • прымаюць удзел у падрыхтоўцы матэрыялаў да пасяджэнняў савета;
 • прадастаўляюць заўвагі і прапановы па разглядаемых пытаннях;
 • садзейнічаюць рэалізацыі рашэнняў Савета, удзельнічаюць у арганізацыі іх выканання;
 • ўносяць прапановы для абмеркавання на пасяджэннях Савета;
 • выступаюць па абмяркоўваемых пытаннях у адпаведнасці з устаноўленым на пасяджэнні Савета рэгламентам;
 • вылучаюць кандыдатаў, абіраюць і могуць быць абранымі ў камісіі, якія ўтвараюцца саветам;
 • своечасова і якасна выконваюць рашэнні і даручэнні Савета.
 1. Дзейнасць Савета ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планам работы, які складаецца на навучальны год і зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі пасля разгляду на пасяджэнні Савета. Змест плана работы вызначаецца актуальнымі задачамі, якія стаяць перад установай адукацыі.
 2. Савет ажыццяўляе сваю працу ў форме пасяджэнняў. Пасяджэнні Савета праводзяцца не радзей за адзін раз у месяц. У выпадку неабходнасці могуць праводзіцца пазапланавыя пасяджэнні Савета.
 3. Пасяджэнні Савета лічацца паўнамоцнымі, калі на іх прысутнічае не менш за 2/3 членаў Савета.
 4. На пасяджэнні савета могуць запрашацца прадстаўнікі дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, педагагічныя работнікі і іншыя зацікаўленыя асобы. Запрошаныя асобы карыстаюцца правам дарадчага голасу.
 5. На пасяджэннях Савета вядзецца пратакол, у якім фіксуецца ход абмеркавання пытанняў, унесеных у парадак дня, а таксама вынікі галасавання і прынятае рашэнне. Кожны пратакол падпісваецца старшынёй і сакратаром Савета.
 6. Рашэнні Савета прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю галасоў членаў і лічацца правамоцнымі, калі на сходзе прысутнічае не менш за 2/3 членаў Савета. У выпадку роўнасці галасоў лічыцца прынятым рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня на пасяджэнні Савета.
 7. Рашэнні Савета даводзяцца да ведама зацікаўленых не пазней за 10 дзён пасля іх прыняцця.
 8. Рашэнні Савета, якія не супярэчаць заканадаўству і зацверджаныя кіраўніком установы адукацыі, могуць улічвацца пры распрацоўцы праектаў нарматыўных прававых актаў у сферы адукацыі і маладзёжнай палітыкі, лакальных прававых актаў установы адукацыі і з’яўляюцца абавязковымі для педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі.
 9. Каардынацыя дзейнасці Савета ажыццяўляецца намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце.
 10. Матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Савета ажыццяўляе ўстанова адукацыі.

Дзелавы стыль адзення

Пра адзенне дзелавога стылю

 

 

Асноўныя патрабаванні да школьнай формы і знешняга выгляду навучэнца:

Школьная форма -гэта класічны ці дзелавы стыль адзення.

Школьная форма падзяляецца на парадную, паўсядзённую і спартыўную.

Парадная форма:

• Юнакі - белая мужчынская (хлапчуковую) сарочка, пінжак, камізэлька, штаны (аднатонны касцюм), туфлі. Гальштук, матылёк і да т.п. па жаданню.

• Дзяўчаты -блуза рубашкавага крою, жакет, спадніца, штаны, (або касцюм), сарафан, туфлі.

Паўсядзённая форма:

• Юнакі -пінжак, штаны, аднатонная (няяркіх тонаў) кашуля без яркіх малюнкаў і надпісаў, камізэлька, аднатонны трыкатажны джэмпер (зіма). Пераважным спалучэннем лічыцца спалучэнне -светлы верх, цёмны ніз.

• Дзяўчаты -блузы (аднатонныя, пастэльных тонаў), штаны, спадніца, жакет, камізэлька без яркіх малюнкаў і надпісаў, сарафан. Пераважным спалучэннем лічыцца спалучэнне -светлы верх, цёмны ніз.

Спартыўная форма:

• Спартыўныя касцюмы, красоўкі -для заняткаў на вуліцы;

• Для заняткаў у спартыўнай зале (пры тэмпературы вышэй 14˚ футболка (белая), спартыўныя трусы ці ш, спартыўныя штаны цёмных тонаў, кеды або красоўкі палегчанага варыянту.

Навучэнцы абавязаны насіць паўсядзённае школьную форму штодня. Спартыўная форма ў дні урокаў фізічнай культуры і здароўя прыносіцца з сабой або захоўвацца ў класным кабінеце. У дні правядзення ўрачыстых лінеек, агульнашкольных мерапрыемстваў навучаюцца апранаюць парадную форму.

Без школьнай формы навучаюцца на заняткі не дапускаюцца.

Адзенне павінна быць абавязкова чыстым, свежым, выпрасаваным.

свернуть